รับบริการทดสอบวิเคราะห์

[1] ลงทะเบียนขอรับบริการ

[2] ยืนยันการขอรับบริการ

[3] วิธีการส่งตัวอย่าง

[4] วิธีการชำระค่าบริการ
และรับผล

[1.1] ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล โทร. 038627000 ต่อ 5427, 5400

add LINE


ตรวจสอบอัตราค่าบริการ คลิ๊ก
[1.2] กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการ คลิ๊กที่นี่
[2.1] เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล์ผู้ขอรับบริการ
(หากไม่ได้รับใบเสนอราคาภายใน 48 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)


[2.2] ผู้ขอรับบริการตอบกลับอีเมล์ (Reply) เพื่อยืนยันการขอรับบริการ
ส่งด้วยตนเองที่ :
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือฯ ห้อง 703
ส่งทางไปรษณีย์ :
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (งานทดสอบตรวจสอบ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
19 ม. 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
• ชำระเงินสดที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ห้อง 201
• รับผลด้วยตนเอง หรือรับผลทางอีเมล์
• รับตัวอย่างคืน (ถ้ามี)